Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć matematycznych dla młodzieży prowadzonych przez Centrum Nauczania MathRiders Chełm zgodnie z programem stworzonym przez Grupę Edukacyjną Helen Doron.

Zajęcia te stanowią doskonałe wsparcie i rozszerzenie programu realizowanego w edukacji szkolnej.


         Oferujemy Państwa dzieciom całoroczne kursy MathRiders. 
Zajęcia w prowadzimy w systemach:

 • Kurs Mathriders (klasa VI) – grupy 4 osobowe. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 60 minut. Minimalna ilość lekcji w kursie wynosi 30.
 • Kurs Mathriders (klasa I, II i III Gimnazjum) – grupy 3-4 osobowe. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 75 minut. Minimalna ilość lekcji w kursie wynosi 30.

W ramach kursu każdy z uczniów otrzymuje:

 • karty pracy,
 • segregator,
 • wszelkie pomoce dydaktyczne.

Dodatkowo oferujemy:

 • bezpłatną lekcję pokazową,
 • możliwość odrobienia zajęć, na których dziecko było nieobecne (z grupą na tym samym poziomie w siedzibie Centrum),
 • okresową informację dla rodziców o realizowanym materiale,
 • pisemną informację o osiągnięciach dziecka – na koniec roku szkolnego

Jak wygląda lekcja MathRiders?

        Połączenie różnych metod nauczania i uczenia się daje uczniom podstawy do osiągnięcia sukcesu.

        Na każdą lekcję MathRiders składają się:

 • Ćwiczenia doskonalące: złożone zagadnienie matematyczne badane są w inspirującej atmosferze, z indywidualnym podejściem i wsparciem. Doskonalone są logika i umiejętność rozwiązywania problemów, aby rozwijać elastyczność umysłową

 • Praca indywidualna: indywidualny program nauki, oparty na ocenie mocnych i słabych stron ucznia, pomaga uczestnikom wyznaczyć realne cele

 • Powtórki: Regularne powtórki dają uczniom większą wiarę w zdobyte umiejętności i poczucie, że są gotowi na kolejne wyzwania. Uczniowie szybko osiągają i przekraczają wymagany poziom z matematyki dla ich grupy wiekowej

 • Praca w grupie: Praca nad wspólnym projektem w małej grupie z rówieśnikami przyspiesza przyswajanie wiedzy. Uczniowie myślą na głos, dzielą się pomysłami i uczą się od siebie nawzajem