Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć matematycznych dla dzieci prowadzonych przez Centrum Nauczania MathRiders Chełm zgodnie z programem stworzonym przez Grupę Edukacyjną Helen Doron.

Zajęcia te stanowią doskonałe wsparcie i rozszerzenie programu realizowanego w edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Oferujemy Państwa dzieciom kurs Mathjogs (6 poziomów):

 • Kurs Mathjogs. Grupy dzieci w wieku 4-11. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 50-60 minut. Minimalna ilość lekcji w kursie wynosi 34

W ramach kursu każdy z uczniów otrzymuje:

 • książki,
 • płytę CD z piosenkami, wierszykami i opowiadaniami o matematyce,
 • kolorowy plecak,
 • wszelkie pomoce dydaktyczne.

Dodatkowo oferujemy:

 • bezpłatną lekcję pokazową,
 • możliwość odrobienia zajęć, na których dziecko było nieobecne (z grupą na tym samym poziomie w siedzibie Centrum),
 • okresową informację dla rodziców o realizowanym materiale,
 • pisemną informację o osiągnięciach dziecka – na koniec roku szkolnego.

Klucz do sukcesu w nauce

             MathRiders Junior wyróżniają cztery elementy kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w nauce:

 • Małe grupy: Grupy MathRiders Junior składają się z 4-5 dzieci. Takie grupy są idealne do dynamicznej nauki. Wystarczająco małe, aby umożliwić indywidualne podejście oraz wystarczająco duże, aby zabawy grupowe dawały dużo radości i satysfakcji.
 • Rozwiązywanie problemów: Uczniowie uczą się umiejętności rozwiązywania problemów poprzez zabawy, które pomagają rozwijać myślenie matematyczne oraz zdolności językowe i społeczne.
 • Autoekspresja: Na zajęciach MathRiders każdy uczeń ma prawo głosu i każdy pomysł zostanie wysłuchany. Zachętą do autoekspresji są muzyka, gry i inne zabawne ćwiczenia.
 • Motywacja: MathRiders wykorzystuje wrodzoną dziecięcą ciekawość, aby zbudować pozytywne nastawienie do matematyki. Kiedy dziecko raz zacznie doświadczać bogactwa świata matematyki, będzie miało motywację do dalszej nauki.